Logo tylkoskoki

rsz dsc01643

Prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach skoków przez przeszkody na rok 2022.

Zmiany w przepisach konkurencji

Tabela A (Art. 236)

Przekroczenie normy czasu we wszystkich konkursach rozgrywanych wg. Tabeli A: w przebiegu podstawowym, w I i II nawrocie w rozgrywce, na zasadach konkursu dokładności karane są 1 punktem karnym za każdą rozpoczętą sekundę.

 

Rozprężenie (Art. 201)

Drągi pomocnicze: Jeżeli na rozprężalni jest wystarczająco dużo miejsca, to można użyć drągów leżących na ziemi po stronie odskoku, w odległości nie bliższej niż 2.50 m od przeszkody pionowej, nieprzekraczającej 1.30 m wysokości. (…) Używanie drągów w opisany sposób jest niedozwolone podczas rozprężenia do konkursu.

Oznacza to zakaz stawiania tzw. „wskazówek” przed przeszkodami w trakcie rozprężenia.

Trening koni może odbywać się na przeszkodach gimnastycznych pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 130 cm. (…) używanie takich kombinacji jest niedozwolone podczas rozprężenia do konkursu.

 

Przeszkody (Art. 208-211)
Drągi i inne elementy przeszkód są podtrzymywane przez wsporniki - tzw. łyżki (kłódki). Drąg powinien mieć możliwość toczenia się w łyżce, a głębokość łyżki musi zawierać się w granicach od 18 do 30 mm. Uwaga! Od 2023 roku maksymalna głębokość łyżek wynosić będzie 20 mm. W przypadku przeszkód zbudowanych ze szczególnych materiałów, desek, balustrad, płotków, bramek, itp., wsporniki muszą być jeszcze bardziej otwarte, a nawet płaskie.

Przeszkoda szeroka jest przeszkodą zbudowaną w sposób wymagający od konia skoku na wysokość i szerokość. Tylne stojaki każdej przeszkody szerokiej muszą być wyposażone w łyżki bezpiecznikowe. Uwaga! Od 2023 roku maksymalna głębokość łyżek bezpiecznikowych użytych na tylnych stojakach przeszkody szerokiej wynosić będzie 18 mm. W przypadku triple baru, łyżki bezpiecznikowe muszą znajdować się na środkowych i tylnych stojakach przeszkody. Uwaga! Od 2023 roku maksymalna głębokość łyżek bezpiecznikowych użytych na środkowych stojakach triple baru lub niższych drągach innych przeszkód, wynosić będzie 20 mm.

Nad rowem z wodą może zostać ustawiona jedynie stacjonata nie wyższa niż 150 cm, z dowolną liczbą drągów, leżących w łyżkach bezpiecznikowych. Uwaga! Od 2023 roku łyżki bezpiecznikowe użyte do zawieszenia górnego drąga nie mogą być głębsze niż 18 mm, pozostałe nie mogą być głębsze niż 20 mm.

 

Przepisy 2022 TUTAJ.

 

Zmiany w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Krajowych

Warunki startów (Art. 5)

Dopuszczalna maksymalna dzienna liczba startów konia wynosi 2. W Zawodach Ogólnopolskich ostatniego dnia zawodów maksymalna dzienna liczba startów konia wynosi 1. W takim przypadku koń startujący w ZO nie może startować tego dnia w innych zawodach.  Organizator może zastrzec jeden start konia dziennie pod warunkiem umieszczenia tej informacji w propozycjach.

Nagrody na zawodach (Art. 6)

3.2.Propozycje zawodów określają pulę nagród każdego konkursu, która zostanie podzielona na poszczególne miejsca zgodnie z poniższymi tabelami:

Miejsce

%

puli nagród

25 % 

II 

20 % 

III 

16 % 

IV 

13 % 

10 % 

VI 

8 % 

VII 

4 % 

VIII 

4 % 

3.5. Jeżeli w konkursie wystartuje od 120 do 150 par, to organizator zobowiązany jest zwiększyć pulę nagród do 150% wartości określonej w propozycjach i rozdzielić ją poniższej tabeli:

Miejsce

%

puli nagród

20%

II 

18%

III 

12%

IV 

10%

8%

VI 

8%

VII 

5%

VIII 

5%

IX

5%

X

3%

XI

3%

XII

3%

3.6 Jeżeli w konkursie wystartuje więcej niż 150 par, to organizator zobowiązany jest podzielić uczestników zgłoszonych do konkursu na dwie grupy, przyznając w każdej z grup poszczególne miejsca i nagrody zgodnie z określonymi wcześniej w propozycjach. Konkurs jest rozgrywany jako jeden, a podziału dokonuje się po jego zakończeniu. Metoda ustalania klasyfikacji jest następująca: para która uzyskała najlepszy wynik w konkursie zajmuje miejsce pierwsze w pierwszej grupie, para która uzyskała drugi wynik w konkursie zajmuje miejsce pierwsze w drugiej grupie itd. Podział nagród dla każdej z grup jak w punkcie 3.2. Organizator publikuje i przesyła do PZJ wyniki jak dla odrębnych konkursów, oznaczając poszczególne grupy tym samym numerem konkursu z dopiskiem “grupa A” i “grupa B”.

 

Zawody Rangi ZO/CSN (Art. 9)

4. Warunki techniczne i pula nagród na zawodach rangi ZO/CSN:

Lp.

Ranga zawodów

Wysokość

przeszkód w cm

Pula nagród na zawodach w zł.

Minimalna pula nagród w Grand Prix w zł

1. 

ZO 1* 

110 - 140

25 000 - 39 999

8 000

2. 

ZO 2* 

115 - 145

40 000 -49 999

12 000

3. 

ZO 3*

120 -150

50 000 i więcej

15 000

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych TUTAJ.

 

Zmiany w Regulaminie rozgrywania mistrzostw Polski:

Kwalifikacje (Art. 2)

W MP mogą wystartować zawodnicy, którzy w roku rozgrywania Mistrzostw lub w roku poprzednim, dwukrotnie ukończyli konkurs odpowiadający wysokości pierwszego półfinału, w danej kategorii wiekowej, z wynikiem nie większym niż 4 punkty karne (wg Tabeli A (dotyczy tylko I nawrotu), na zawodach rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Warunki Rozgrywania Mistrzostw (Art. 3)

 • Zwiększenie liczby przeszkód i skoków.
 • Pierwszy półfinał seniorów ma teraz wysokość 145cm
 • We wszystkich kategoriach I półfinał rozgrywany jest jako konkurs szybkości, ale z parkurem jak dla konkursu według tabeli A
 • Rów w kategorii seniorów – minimum 3.80 m

Regulamin MP TUTAJ.

 

Fot. Asia Bręklewicz


W tym tygodniu

 • CSI4* Opglabbeek BEL
  25-28.05.2022
         
 • ZO Warka POL
  27-29.05.2022
         
 • ZO PLJ Leśna Wola POL
  26-29.05.2022
         
 • CSI2* Zuidwolde NED
  25-28.05.2022
         
 • CSIO5* Rzym ITA
  26-29.05.2022
         
 • CSI5* LGCT Hamburg GER
  25-29.05.2022
         
 • CSI5* Vancouver CAN
  25-29.05.2022
         

Ranking PZJ (30.04.2022)

1. Jarosław Skrzyczyński 2639
2. Andrzej Opłatek  2349
3. Wojciech Wojcianiec 2240
4. Maksymilian Wechta 1656
5. Dawid Kubiak 1448
6. Michał Kaźmierczak 1380
7. Przemysław Konopacki 1254
8. Mściwoj Kiecoń 1235
9. Tomasz Miśkiewicz 1093
10. Kamil Grzelczyk 1079
  CAŁY RANKING  

Polacy w rankingu FEI (30.04.2022)

164 Jarosław Skrzyczyński 1013
180 Andrzej Opłatek 943
244 Wojciech Wojcianiec 773