Logo tylkoskoki

DSC 0071

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) opublikowała na swojej stronie spis odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii wirusa EHV-1.

Kiedy FEI została poinformowana o wybuchu epidemii EHV-1 w Walencji?

20 lutego dział weterynaryjny FEI został poinformowany przez delegata weterynaryjnego o 11 koniach, u których odnotowano gorączkę podczas CES Valencia Spring Tour. Później tego samego dnia ta liczba wzrosła do 20.

FEI została też poinformowana o czterech przypuszczeniach zarażeniem Equine Herpes Virus (EHV-1) u koni, które opuściły teren zawodów 14 lutego i zachorowały krótko po powrocie do domu (we Francji). Co najmniej jeden z tych koni wykazywał objawy neurologiczne.

W oparciu o te informacji FEI wywnioskowała, że nastąpił wybuch neurologicznej odmiany wirusa EHV-1 i poinformowała organizatorów i osoby oficjalne o konieczności odwołania reszty zawodów w Walencji.

Jak zareagowała FEI?

FEI zareagowała silnie i natychmiastowo, kiedy tylko została poinformowana o chorych koniach na terenie zawodów w Walencji. FEI przekazała organizatorom wiadomość o konieczności odwołania pozostałych dni zawodów.

Tego samego dnia FEI poinformowała o sytuacji organizatorów reszty Tourów na Półwyspie Iberyjskim i poinstruowała ich o tym, że nie mogą przyjmować na zawody koni, które wcześniej startowały w Walencji.

Łączna liczba 752 koni, które brały udział w zawodach w Walencji została zablokowana w bazie danych FEI, co oznaczało, że nie mogą one opuścić Walencji lub brać udziału w innych zawodach do czasu, kiedy nie uzyskały wyników wymaganych testów. Kiedy ten proces został dokończony, FEI potwierdziło identyfikację koni z Walencji i poleciło organizatorom innych Tourów, by nie przyjmowały ich na zawody.

Dodatkowo FEI skontaktowała się z federacjami narodowymi, których konie i zawodnicy brali udział w zawodach w Walencji od 1 lutego, opisując środki, które zostały już podjęte oraz te, które muszą podjąć, by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Aby pomóc zawodnikom, właścicielom koni i luzakom w tej trudnej sytuacji w Walencji, FEI otrzymała zgodę od lokalnych władz weterynaryjnych, by umożliwić wstęp pięciu dodatkowym lekarzom weterynaryjnym oraz dostarczyć dodatkowe środki medyczne. Zażądaliśmy również od regionalnych władz weterynaryjnych szczegółowego planu leczenia chorych koni, planu zarządzania epidemią oraz planu wytransportowania zdrowych koni z terenu zawodów.

1 marca 2021, w wyniku gwałtownego rozwoju widusa, FEI odwołała międzynarodowe zawody w 10 Europejskich krajach ze skutkiem natychmiastowym od 1 do 28 marca. Ta decyzja ma na celu zminimalizowanie transportu koni i tym samym redukcję transmisji wirusa.

Ile koni zmarło w wyniku wybuchu tej epidemii?

Szczegółowe informacje i daty są zapisywane na osi czasu w centrum informacji o EHV-1 TUTAJ

Kiedy konie znajdujące się obecnie w Walencji dostaną pozwolenie na wyjazd? Czy wszystkie konie poddane zostaną testom przed wyjazdem?

Wszystkie konie poddane zostaną testom przed wyjazdem. Hiszpańskie władze weterynaryjne działają według protokołu, który zakłada wielokrotne testy.

Czy mamy do czynienia z wcześniej niezidentyfikowaną odmianą wirusa?

Od wybuchu FEI współpracuje z czołowymi epidemiologami, w tym ze specjalistami w dziedzinie EHV-1: profesor Ann Cullinane (IRL), dr Richardem Newtonem (GBR) oraz de Gittan Gröndahl (SWE).

Profesor Cullinane jest ekspertem Światowej Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) w dziedzinie EHV oraz przewodniczącą wirusologii w Irish Equine Centre.

FEI poprosiła czołowych krajowych weterynarzy o zgłaszanie wszystkich przypadków w swoich krajach, tak aby profesor Cullinane mogła skontaktować się z odpowiednimi laboratoriami, w celu przestudiowania genetycznych cech wirusa.

Dodatkowo w Szwecji zaplanowano już projekt, który poprowadzi Dr Gittan Gröndahl. Ten projekt skupi się na identyfikacji różnych odmian wirusa EHV. Zdobyte informacje pozwolą nam określić, czy mamy do czynienia z wcześniej niezidentyfikowaną formą wirusa, czy jest to po prostu bardziej agresywna jego forma.  

Dlaczego niektóre wyniki testów PCR są niejednoznaczne i co to oznacza?

Parę kryteriów musi zostać spełnionych, by laboratorium mogło przeprowadzić dokładne badanie próbki, na przykład ilość dostarczonej krwi. Jeżeli ta jest niedostateczna, laboratorium nie może jednoznacznie stwierdzić pozytywnego lub negatywnego wyniku badania.

Dlaczego FEI odwołała międzynarodowe zawody w 10 krajach Europy?

FEI odwołała zawody międzynarodowe w 10 krajach Europy z efektem natychmiastowym od 1 do 28 marca 2021 z powodu nagłego rozprzestrzeniania się wirusa.

Dział weterynaryjny FEI, ze wsparciem czołowych epidemiologów, dokładnie oszacował ryzyko w celu podjęcia środków prewencyjnych. Rady epidemiologów były jasne – zatrzymanie zawodów na 4 tygodnie to najbardziej praktyczna metoda przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Spowolnienie transportu i interakcji pomiędzy końmi i ludźmi jest kluczowe, ponieważ w ten sposób przenosi się wirus. Jeżeli wszyscy będą stosować się do zaleceń, włącznie z izolacją we własnych stajniach oraz zgłaszać kolejne przypadki chorych zwierząt swoim weterynarzom, zminimalizujemy prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa i skrócimy trwanie obecnego wybuchu.

Dlaczego wyjątkiem były Toury?

Decyzja obejmuje wszystkie dyscypliny FEI, ale musieliśmy też zapobiec opuszczaniu terenu zawodów przez dużą ilość koni naraz. Dlatego też Toury w Hiszpanii, Włoszech i Belgii mogły kontynuować rozgrywki, ponieważ trwały już od paru tygodni, pod warunkiem, że żadne nowe konie nie zostaną wpuszczone na teren zawodów oraz nie zostaną potwierdzone nowe przypadki EHV-1.

Odwołanie trwających już cykli poskutkowałoby tym, że zawodnicy i luzacy jak najszybciej chcieliby opuszczać teren zawodów, nie czekając na wymagane certyfikaty zdrowotne dla koni, tym samym stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego.

FEI wprowadziła ścisłe protokoły sanitarne podczas Tourów, z dodatkowym nadzorem weterynaryjnym, także podczas odjazdów z zawodów.

Jaka jest różnica pomiędzy pojedynczymi zawodami a tak zwanymi Tourami?

Toury to zawody odbywające się przez wiele weekendów w tym samym ośrodku i konie zazwyczaj pozostają na terenie zawodów na czas trwania całego cyklu. W normalnym przypadku możliwe jest zgłoszenie konia na tylko niektóre tygodnie cyklu, ale w celu utrzymania bezpiecznej „bańki”, do startu dopuszczone były jedynie konie, które przebywały na terenie zawodów już od paru tygodni. Żadne nowe konie nie zostały wpuszczone na teren żadnej z imprez.

Dlaczego tylko 10 krajów? Dlaczego nie nałożyć zakazu na całą Europę? Aktualizacja 12.03.2021

Tylko w 10 podanych krajach zaplanowane były zawody międzynarodowe w terminie od 1 do 28 marca, ale dodatkowo rekomendujemy odwołanie w tych krajach także zawodów krajowych. Przy wydłużeniu zakazu organizowania zawodów międzynarodowych ilość krajów zwiększyła się do 11. 

Dlaczego odwołane zostały zawody we wszystkich konkurencjach? Aktualizacja 14.03.2021

Ten wirus zaatakować może każdego konia. Jedną z kluczowych metod zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa jest zatrzymanie transportu koni i zapobieganie gromadzenia się dużej ilości koni czy to na zawodach, treningach,  wydarzeniach hodowlanych itd.  

Dlaczego FEI zadecydowała o okresie 4 tygodni?

FEI wraz z czołowymi epidemiologami zadecydowała, że okres 28 dni daje odpowiedni czas na ograniczenie ryzyka.

Okres inkubacji EHV-1 to od 3 do 14 dni, ale konie mogą być nosicielami również ponad 14 dni bez objawów klinicznych. Okres 14 dni bierze pod uwagę nature choroby.

Zazwyczaj wirus EHV-1 rozprzestrzenia się powoli, ale ten proces przyspiesza się w przypadku zgromadzenia większej liczby chorych koni w jednym miejscu, stąd szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w Walencji.

Nasze środowisko jest różnorodne, również ze względu na formy podróżowania, co oznacza, że trudno jest władzom krajowym jak i FEI ocenić, czy konie znajdują się w ścisłej izolacji i pod opieką. Dlatego nie skrócimy okresu 28 dni.

Dlaczego FEI przedłużyła zakaz organizacji zawodów o kolejne dwa tygodnie? Aktualizacja 12.03.2021

Ten zakaz ma na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się agresywnej odmiany wirusa. Decyzja została podjęta jednogłośnie na zebraniu zarządu 12 marca 2021. Ta decyzja oparta jest na szczegółowej ocenie ryzyka przeprowadzonej przez czołowego epidemiologa Dr Richarda Newtora oraz dział weterynaryjny FEI. Wydłużony zakaz obejmuje wszystkie dyscypliny.

Dlaczego zawody w Doha mogły zostać dokończone mimo potwierdzonego przypadku EHV-1?

Wieczorem 1 marca FEI otrzymała wiadomość o tym, że jeden z czterech koni, które podróżowały z Walencji do Doha wykazywał kliniczne objawy w stajni-izolatce i otrzymał pozytywny wynik badania. Koń został niezwłocznie przetransportowany do wyizolowanej jednostki sąsiadującej kliniki weterynaryjnej wraz z innym niemieckim koniem, którego wynik był niejednoznaczny i wymagał dodatkowych badań.

W celu określenia czy zawody CGT/CGL mogą być rozegrane, dział weterynaryjny FEI szczegółowo określił ryzyko i zbadał środki bezpieczeństwa podjęte już na terenie zawodów. Cztery konie, które podróżowały z Walencji pozostawały w izolacji od 22 lutego. Postanowiono więc poczekać na resztę wyników badań pozostałych koni na terenie.

Po dalszej konsultacji z epidemiologami na temat sytuacji w Doha, FEI postanowiła, że zawody mogą zostać rozegrane w planowanym terminie 4-6 marca, pod ścisłymi restrykcjami. FEI zastrzegła sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku nagłej zmiany sytuacji.

Warunkiem kontynuowania imprezy były: dalsza izolacja czterech koni z Walencji, dwukrotny dzienny pomiar temperatury u wszystkich startujących koni, zminimalizowanie kontaktu pomiędzy końmi, zamknięcie boksów weterynaryjnych, leczenie/testy koni we własnych boksach dozwolone pod nadzorem osób oficjalnych, codziennie telekonferencje pomiędzy FEI, organizatorami, osobami oficjalnymi i przedstawicielem zawodników Kevinem Stautem. Warunkiem było też potwierdzenie przez organizatorów, że na zawodników, którzy postanowią nie wystartować w zawodach, nie zostaną nałożone żadne sankcje.

FEI nalegała też, aby konie, które podróżowały z Walencji, nie wracały do Europy tym samym lotem, co reszta koni na zawodach. To potwierdzone zostało przez Ministerstwo Rolnictwa w Katarze.

Jeżeli te cztery konie podróżowały tym samym samolotem oraz stały w tych samych stajniach przed przeniesieniem ich do izolacji 22 lutego, czy jest ryzyko, że wirus mógł rozprzestrzenić się na inne konie?

Konie podróżowały do Doha 20 lutego. 22 lutego, kiedy tylko FEI zidentyfikowało 752 konie z Walencji, te cztery zostały umieszczone w stajni-izolatce oraz zablokowane w bazie danych FEI. Te cztery konie zostały przebadane a wyniki testów były negatywne. Po ocenie ryzyka FEI skonsultowało się z epidemiologiem i stwierdzono, że ryzyko transmisji w samolocie i na terenie zawodów było niewielkie.

Dwa konie z Kolumbii, które opuściły walencję 6 lutego zostałe poddane testom w Doha 27 lutego z wynikiem negatywnym, ale pozostały w stajni-izolatce. Dwa konie z Niemiec, które opuściły Walencję 12 lutego, zostały poddane testom w Doha 1 marca. U jednego z nich wynik był pozytywny, a drugi poddany został dodatkowym testom z uwagi na wynik niejednoznaczny. Oba konie zostały przetransportowane do sąsiadującej kliniki weterynaryjnej.  

Wszystkie startujące konie były ściśle monitorowane i żaden z nich nie wykazywał objawów klinicznych. Wszystkie zostały również przebadane. Analiza próbek została przeprowadzona przez oficjalne laboratorium w Katarze. Wszystkie wyniki były negatywne.

Czy konie z Doha muszą być poddane kwarantannie? Aktualizacja 13.03.2021

Po informacji o tym, że wynik jednego z koni z Doha po powrocie do stajni domowej w Belgii okazał się pozytywny, FEI zablokowała w bazie danych 85 koni startujących w Doha oraz resztę koni, które mogły mieć z nimi kontakt. Zawodnikom przekazano ścisłe protokoły bezpieczeństwa biologicznego.

Koń nie wykazywał żadnych objawów klinicznych, a kolejny test miał wynik negatywny. Jednak FEI otrzymała informację, że inny koń z Francji, który miał wcześniej bliski kontakt z koniem z Belgii, wykazywał objawy kliniczne a wynik testu na EHV-1 po powrocie z Doha okazał się pozytywny.

Jaki sens ma blokowanie koni w bazie danych FEI, jeżeli wszystkie zawody międzynarodowe są odwołane do 11 kwietnia? Aktualizacja 14.03.2021

Zawodnicy i ich federacje narodowe, których konie zostały zablokowane w bazie danych FEI, zostali poinformowani o ścisłych protokołach bezpieczeństwa biologicznego które muszą zostać zachowane. Oprócz obowiązkowej izolacji i sprawdzanie temperatury dwa razy dziennie, po 21 dniach należy zaprezentować negatywny wynik testu działowi weterynaryjnemu FEI. Wtedy koń może zostać odblokowany i ponownie może startować w zawodach. Jeżeli test okaże się pozytywny, koń musi pozostać w izolacji przez kolejne siedem dni, a później należy test powtórzyć. Ta procedura zgodna jest z przepisami weterynaryjnymi FEI, Art. 1029.7.

Czy blokada w bazie FEI oznacza, że koń nie może startować na zawodach krajowych? Aktualizacja 14.03.2021

FEI może jedynie zablokować konie na poziomie międzynarodowym, ale doradzamy każdej z federacji narodowych odwołanie wszystkich zawodów krajowych by zmniejszać rozprzestrzenianie się wirusa podczas wydarzeń oraz treningów.

Czy te wydarzenia sprawią, że szczepionka przeciw EHV-1 będzie obowiązkowa?

Trzy lata temu FEI badała możliwość wprowadzenia obowiązkowego szczepienia przeciwko EHV-1, ale nie było wtedy dostępnej szczepionki, która chroniłaby przed neurologiczną formą wirusa. Taka szczepionka nie jest dostępna także teraz. Dopóki przemysł farmaceutyczny nie wyprodukuje szczepionki, która skutecznie ochroni przed neurologiczną formą wirusa, nie przewidujemy wprowadzenia obowiązku szczepień.

Kiedy FEI wznowi sport w Europie? Aktualizacja 12.03.2021

1 marca 2021 FEI podjęła decyzję o odwołaniu wydarzeń sportowych do 28 marca.  

Jednak 12 marca zadecydowano o przedłużeniu obostrzeń do 11 kwietnia 2021.

Co z Finałem Pucharu Świata w Goteborgu? Aktualizacja 12.03.2021

Zakaz organizacji zawodów oznacza, że drugi rok z rzędu nie odbędzie się finał Pucharu Świata. Tegoroczne wydarzenie było zaplanowane na termin 31.03-4.04.2021.

Co te obostrzenia oznaczają dla zawodników, którzy wciąż spełnić muszą normy kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich? Aktualizacja 12.03.2021

Przedłużenie lockdownu jest kluczowe dla spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, tak abyśmy mogli rozegrać resztę sezonu, powrócić do bezpiecznych rozgrywek i dać tym, którzy myślą o starcie w Tokio odpowiednią ilość czasu by zdobyć minima kwalifikacyjne i przygotować swoje konie do IO.

Czy wirus wpłynie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio?

Środki podjęte przez FEI, takie jak odwołanie imprez w Europie na cztery tygodnie, mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Konie podróżujące do Tokio będą ściśle monitorowane przez 60 dni przed obowiązkową siedmiodniową izolacją przed wylotem. Ten ścisły monitoring zawierać będzie sprawdzanie temperatury, aby jak najwcześniej odnotować oznaki gorączki i w razie potrzeby odizolować danego konia. Dodatkowo wszystkie środki transportu i palety używane w samolotach będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane przed użyciem. Na terenie zawodów obowiązywać będą ścisłe środki bezpieczeństwa.

Czy konie, które przejdą neurologiczną formę wirusa, mogą powrócić do sportu?

Często tak, jednak proces rehabilitacji koni, których dotknęły cięższe objawy choroby może być długi.   

Bardzo martwię się o mojego konia. Kogo mogę poprosić o radę?

Skontaktuj się ze swoim weterynarzem. Możesz również skontaktować się ze swoją federacją narodową, której FEI i EEF przekazały szczegółowe informacje na temat tej epidemii. Baza wiedzy dostępna jest też na stronie FEI.

Jakie środki zostaną wprowadzone na przyszłość dla koni podróżujących na zawody międzynarodowe?

FEI aktualnie opracowuje nowe protokoły powrotu do wydarzeń sportowych oraz wymagania dla każdej z imprez międzynarodowych.

Czy organizatorzy, których wydarzenia zostały odwołane, będą mogli przenieść je na inny termin?

FEI skontaktowała się z organizatorami, których zawody zostały odwołane w terminie od 1 do 28 marca 2021. Zaplanowane zostaną spotkania Grupy Roboczej do spraw kalendarza, by przejrzeć kalendarz zawodów, kiedy tylko otrzymamy informację zwrotną od organizatorów, którzy chcą na nowo zaplanować odwołane imprezy. Planujemy dać pierwszeństwo tym, którzy musieli również odwołać zawody w 2020 z powodu pandemii Covid-19.

 

Baza wiedzy FEI na temat EHV-1 TUTAJ

 

Źródło: inside.fei.org

Fot. Łukasz Kowalski


W tym tygodniu

 • CSI2* Valencia ESP
  02-05.02.2023
         
 • HZO Leszno POL
  03-05.02.2023
         
 • CSI2* CAVALIADA Sopot POL
  02-05.02.2023
         
 • CSI5*-W Bordeaux FRA
  02-05.02.2023
         
 • CSI2* Riesenbeck GER
  01-04.02.2023
         

Ranking PZJ (31.01.2023)

1. Przemysław Konopacki 3085
2. Jarosław Skrzyczyński 2754
3. Andrzej Opłatek 2114
4. Maksymilian Wechta 1711
5. Michał Kaźmierczak 1475
6. Kamil Grzelczyk 1413
7. Marek Lewicki 1323
8. Aleksandra Kierznowska 1266
9. Tomasz Miśkiewicz 1226
10. Dawid Kubiak 1215
  CAŁY RANKING  

Polacy w rankingu FEI (31.01.2023)

169 Przemysław Konopacki 1120
211 Jarosław Skrzyczyński 945
245 Andrzej Opłatek 855