Logo tylkoskoki

WEG 2

Od 2016 roku obowiązują kwoty zaproszeń do zawodów CSI. Jednak dopiero od 1 stycznia 2021 będą one naprawdę respektowane. Wszystko za sprawą wprowadzenia automatycznego systemu zgłoszeń i ich akceptacji przez FEI. Te nowe zasady mogą być korzystne dla polskich skoczków, których w tej chwili aż 84 sklasyfikowanych jest w rankingu FEI.

Zasady dotyczące zaproszeń obowiązują na wszystkich zawodach CSI2*/CSI3*/CSI4* i CSI5*, podczas których liczba zawodników określona jest w propozycjach. Te zasady nie obowiązują podczas CSI1*/CSI-Am/CSIJ itp. oraz CSIW i CSIO.

W przypadku każdych zawodów, dla których obowiązują zasady zaproszeń, istnieją trzy sekcje:

 • zawodnicy zgodnie z malejącą kolejnością pozycji w rankingu FEI
 • zawodnicy gospodarzy, wybrani przez federację narodową
 • zawodnicy zaproszeni przez komitet organizacyjny

Tabela procentowa znajduje się poniżej:

 Ranga zawodów  Zawodnicy z LR (sekcja 1)  Wybrani przez federację narodową (sekcja 2) Zaproszeni przez organizatora (sekcja 3)
 CSI5*  60%  20%  20%
 CSI4*  50%  25%  25%
 CSI3*  40%  30%  30%
 CSI2*  30%  30%  40%

Liczba do poszczególnych kwot odnosi się do maksymalnej liczby zawodników w danej kategorii, którą organizator określa na 12 tygodni przed zawodami.

 

We wskazówkach dotyczących funkcjonowania systemu online znajdują się informacje szczególnie ważne dla zawodników.

2. ZAPROSZENIA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW

2.1. Sekcja 1: Obowiązkowe zaproszenia (z LR)

2.1.1 Oś czasu dla zaproszeń obowiązkowych

A. Okres wyboru przez zawodników

Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w Longines Ranking mogą wybrać określoną liczbę zawodów, dla których obowiązuje system zaproszeń FEI i do których chcieliby otrzymać zaproszenie. Okres wyboru trwa od 8 tygodni przed danym wydarzeniem do północy cztery niedziele przed danymi zawodami.

Zawodnicy mogą:

 • wybrać do 5 wydarzeń na dany tydzień 
 • ustawić wydarzenia według preferencji
 • edytować lub poprawiać swoje wybory
 • usuwać niektóre lub wszystkie swoje wybory

B. Tydzień potwierdzenia przez federację narodową

Federacje narodowe mają tydzień na przejrzenie wyborów swoich zawodników. Podczas tego tygodnia federacje mogą zmieniać/dostosowywać wybory swoich zawodników i muszą potwierdzić ostateczną ich wersję. Ten okres trwa od poniedziałku na cztery tygodnie przed zawodami do północy w sobotę na trzy tygodnie przed zawodami. Jeżeli zawodnik nie dokonał żadnego wyboru, federacja może pozostawić puste pola lub wybrać i potwierdzić zawody za zawodnika.

C. Przydział zaproszeń 

W poniedziałek na trzy tygodnie przed zawodami, o 00:02 czasu GMT, zawodnikom, którzy wybrali zawody i zostały one potwierdzone przez federację, przydzielone zostaną zaproszenia.

Ten przydział następuje według poniższych kryteriów:

 • pozycja zawodnika w rankingu LR
 • kolejność preferencji wybranych zawodów na liście zawodnika
 • dostępna ilość miejsc na wybrane wydarzenia

Dla każdego zawodnika system spróbuje przydzielić zaproszenie dla ich pierwszego wyboru.

Jeżeli na dane zawody dostępne jest miejsce, zaproszenie zostanie przydzielone. Jeżeli miejsce nie jest dostępne, system spróbuje przydzielić zaproszenie dla drugiego wyboru zawodnika. Jeżeli i to nie będzie dostępne, spróbuje przydzielić zaproszenie dla trzeciego wyboru i tak dalej. Jeżeli nie znajdzie się miejsce na żadnej z wybranych imprez, system poinformuje o tym zawodnika. Wtedy będzie mogła go zgłosić federacja przez system zgłoszeń w kategorii „home athletes” albo zaproszonych przez komitet organizacyjny.

2.1.2 Potwierdzenie zaproszeń obowiązkowych

Wszystkie zaproszenia przyznane zgodnie z powyższym procesem zostaną natychmiast zaakceptowane i pojawią się w systemie jako zgłoszenia zaakceptowane, widoczne dla federacji oraz komitetu organizacyjnego.

2.1.3 Wypełnienie liczby zaproszeń obowiązkowych

Jeżeli liczba zaproszeń nie jest wypełniona do północy na czwartą niedzielę przed wydarzeniem, pozostałe zaproszenia przejdą na sekcję trzecią: zaproszenia komitetu organizacyjnego. Jeżeli zgłoszenie zostanie wycofane, jego miejsce również przejdzie na sekcję trzecią.

2.2. Sekcja 2: Zawodnicy wybrani przez federację narodową (którzy nie zostali przyjęci przez sekcję 1)

2.2.1. Czas na zgłoszenia

Zgłoszenia muszą zostać dokonane przez system FEI od poniedziałku na osiem tygodni przed zawodami do północy na trzecią środę przed zawodami. Federacje będą miały 3 dni na przydzielenie zgłoszeń dla zawodników.

2.2.2. Zgłoszenia zawodników wybranych przez federację narodową

Zgłoszenia tych zawodników wyznaczonych przez federację będą automatycznie zaakceptowane.

2.2.3. Wypełnienie kwoty

Jeżeli federacja narodowa nie zdoła wypełnić liczby zaproszeń, te pozostałe przejdą na sektor trzeci: zaproszenia komitetu organizacyjnego.

2.3. Sekcja 3: zaproszenia komitetu organizacyjnego (KO)

2.3.1. Procent zaproszeń KO

Zawodnicy zaproszeni przez KO mogą być wybrani z dowolnej pozycji w rankingu LR lub mogą być niesklasyfikowani.

2.3.2 Czas na zgłoszenia

Zgłoszenia KO będą dokonywane od poniedziałku na osiem tygodni przed zawodami aż do daty zamknięcia zgłoszeń podanej w propozycjach zawodów. Komitety Organizacyjne mogą wysyłać zaproszenia przez system FEI, do akceptacji lub odrzucenia przez zawodników.

2.3.3 Potwierdzenie zaproszeń KO

Zgłoszenia podane przez federację narodową w sekcji 3 mogą być zaakceptowane lub odrzucone przez KO. KO może wykorzystać zaproszenie dla tego samego lub innego zawodnika przez system FEI. Kiedy zaproszenie zostanie zaakceptowane przez zawodnika, jego federacja narodowa będzie musiała je potwierdzić. Po tym zgłoszenie zostanie zaakceptowane w systemie.

2.4. Sekcja 4: Zaproszenia FEI (maksymalnie 2)

Zawodnik może być zaproszony w tej sekcji maksymalnie trzy razy w danym sezonie. Jeżeli zaproszenie FEI nie zostanie wybrane przed północą na czwartą niedzielę przed zawodami, zaproszenie/zaproszenia wrócą do sekcji 1.

 


W tym tygodniu

 • HZO Leszno POL
  05-07.03.2021
         
 • CSIO4* Wellington USA
  03-07.03.2021
         
 • CSI5* LGCT Doha QAT
  04-06.03.2021
         

Ranking PZJ (31.12.2020)

1. Wojciech Wojcianiec 3958
2. Jarosław Skrzyczyński 3794
3. Andrzej Opłatek  3677
4. Krzysztof Ludwiczak 3164
5. Maksymilian Wechta 2600
6. Jan Bobik 1910
7. Kamil Grzelczyk 1738
8. Grzegorz Kubiak 1545
9. Michał Kaźmierczak 1340
10. Mściwoj Kiecoń 1305
  CAŁY RANKING  

Polacy w rankingu FEI (31.01.2021)

134 Wojciech Wojcianiec 1430
143 Andrzej Opłatek 1395
198 Jarosław Skrzyczyński 1185